Akademie Artivismu

Formy artivismu se mění v závislosti na jeho historickém kontextu a využití technologií a médií. Obecně však artivismus využívá kritickou představivost k navrhování událostí a strategií, které vyvolávají nové otázky a nový význam ve snaze o respektování způsobů bytí.
Hlavní vizí tohoto projektu je podporovat vůdčí schopnosti smíšené skupiny mladých lidí v oblasti uměleckého umění. Hlavním účelem tohoto programu je propojit různé druhy sociálních a profesních skupin a navázat silnou spolupráci v rámci občanské společnosti v naší zemi. (Romové, Češi, Vietnamci, Židé, Poláci, Slováci, ekologové, LGBT, ženy, umělci a obecně lidé působící v oblasti lidských práv).