Najdi harmonii sám v sobě a ve svém týmuJednodenní hudební a rytmický teambuilding pro jakékoliv pracovní týmy, ale i pracovníky neziskových organizací postavený na romské hudbě. 
 
Jeho cílem je posílit vnitřní vyladěnost vašeho týmu, posílením sebevědomí a odvahy každého účastníka vykročit mimo svou komfortní zónu, prohloubit vzájemné poznání lidí v týmu a posílit jejich spolupráci a souhru.
 
Hlavním pilířem workshopu je hudba, rytmus, melodie, zpěv a techniky osobního rozvoje, které vám otevřou dveře do vaší duše. Ano, bude se i zpívat. A pokud jste přesvědčení, že zpívat neumíte, je pro vás tento seminář ideální. Růst znamená překonávat vlastní limity a přesvědčení, že nám něco nejde.

Seminář je určen pro 8 až 20 osob a jeho časová dotace je 5 hodin včetně přestávek.
Lektoři
Mgr. Monika Mihaličková
Bc. Jan Dužda