Sociokulturní specifika Romů


Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin, příkladech dobré praxe a inklusivních metod. Kurz dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy.
 

Kulturní specifika – tradice, současnost, vliv socioekonomických faktorů

Výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin k institucím.
 

Socioekonomické zázemí v romské rodině ohrožené sociálním vyloučením

Popis socioekonomického zázemí romských rodin, které ovlivňují negativní společenské jevy, jako jsou nezaměstnanost, dluhy a exekuce, problematika bydlení, společenská diskriminace…
Délka trvání: 6 hodin
Seminář je určen pro 10 až 25 osob

Lektor: Bc. David Tišer