ARA ART v roce 2015 uspořádala historicky první mezinárodní romskou lgbt+ konferenci, která vyústila v přijetí tzv. Pražské deklarace - dokumentu, který formuluje klíčové otázky, problémy a potřeby romské lgbt+ menšiny. Jsme také iniciátorem a  zakládajícím členem Romské lgbt+ platformy - volného mezinárodního sdružení jednotlivců a organizací věnujících se romské lgbt+ menšině. 
Platforma reflektuje a reaguje na potřeby romských lgbt+ lidí, své odborné poznatky přenáší na Evropskou úroveň a snaží se je implementovat přímo do politiky Evropské unie. Věnuje se  také budování podpůrných struktur a sítí, monitoruje práva romské lgbt+ menšiny a bojuje proti její diskriminaci na národních i evropské úrovni. V neposlední řadě poskytuje prostor pro sdílení informací a dobrých praxí.

Interaktivní mapa

Chcete se také stat členem naší platformy? Napište nám.

Chcete