PROJEKTY

1

Přestože v Plzeňském kraji žije více jak 30 tisíc Romů, není zde od roku 2007

 žádný festival, nebo jiný kulturní projekt soustředěný na bohatství romské kultury, který by svou povahou přispíval i k lepšímu soužití Romů s majoritou.

Cílem projektu ARA FEST je tedy předevím ukázat tradiční i současnou romskou kulturní sféru, otevřít veřejný i mediální prostor.

4

2

Romští gayové a lesby čelí vícevrstvé diskriminaci: za a) jsou diskriminováni majoritní společností kvůli etnickému původu, za b) kvůli sexuální orientaci a za c) jsou kvůli své odlišné sexualitě vylučování z vlastní romské komunity.

Před několika lety jsme se rozhodli proti této trojí diskrimaci bojovat a realizujeme projekty na posilu identity romských homosexuálů.

5

3

Galerie Phundrado vudar, neboli Otevřené dveře, je výstavní 

prostor určený především mladým umělcům, kteří se věnují romským tématům a česko-romskému soužití.

Galerie se nachází v prostorách Večerní kavárny Souterrain (Bělehradská 142/82, Vinohrady, Praha 2).

Tradice Mezinárodního dne Romů sahá do roku 1971, kdy byla založena Mezinárodní romská unie (IRU), jejíž delegáti ustavili podobu romské vlajky a znění mezinárodní romské hymny. Uznali také slovo Rom za preferované označení příslušníků romského etnika. Den, kdy se toto významné setkání konalo, tedy 8. duben, byl také vyhlášen Mezinárodním dnem Romů (MDR).

Vytváříme divadelní představení se sociálním přesahem - ať už ve vlastní produkci nebo s různými partnerskými subjekty.

V současnosti máme na repertoáru 4 hry tzv. "divadla utlačovaných" a 3 další autorské prointergrační hry. 

Všechna naše představení nabízíme školám, festivalům a jiným pořadatelům.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Copyright ©2017, AraArt, z.s.