Leadership

Pokud jsou lídři opravdu silní, vloží svoji sílu do ostatních. Aktivně a systematicky takové lidi vyhledáváme, propojujeme je s dalšími a pomáháme jim růst.