Pár slov o ARA ART

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost - ARTIVISMUS.
Zabýváme se uměleckou tvorbou s důrazem na živé umění, pořádáním kulturních akcí, vzděláváním a předáváním zkušeností.
Speciálním tématem ARA ART je romská LGBTQ+ menšina a problematika vícečetné diskriminace.

Základní informace

ARA ART, z.s. bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení, od roku 2014 je zapsaným spolkem.
Stanovy a další dokumenty včetně výročních zpráv a finančních závěrek najdete na webu justice.cz
 
Ředitel spolku: David Tišer
Statutární orgán (Výbor): Michael Žolták, Pavlína Matiová, Veronika Šafránková
Sídlo spolku: Na Václavce 1136/8, 150 00, Praha 5
Datová schránka: jgpny9t

Aktuální projekty

Beyond One-Sided Approaches: Supporting Multiple-Discriminated LGBTQ+ Roma 
1.6.2023 - 31.5.2024
Financováno ILGA EUROPE
Projekt realizujeme ve spolupráci se slovenským partnerem Ara Art SK, cílem projektu je 1) posílení kapacit obou organizací (vzdělávání lektorského týmu)  a 2) pořádání events pro veřejnost v rámci festivalu Prague Pride (debaty, koncerty, workshopy a další).

Intersectionality in Action: Promoting Rights and Well-being of LGBTI Roma
1.8.2023 - 31.7.2024
Financuje Porticus 
Projekt je zaměřen na systémové změny vůči romské LGBT+ menšině, obsahuje jak školení pro zainteresované pomáhající profese, tak aktivity vedoucí k podpoře a zviditelnění poradny Řeknu.to a krizového bytu. 

Building bridges through artivism
1.10.2023 - 30.6.2024
Financuje ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture e.V.) prostřednictvím Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Evropské Unie. 
V rámci projektu uspořádáme několik multižánrových akcí k významným dnům romského národa: 1) Na Mezinárodní den romského jazyka (5.11.) uspořádáme debaty a autorská čtení s romskými spisovateli a 2) v dubnu uspořádáme programově bohatý 10. ročník Oslav Mezinárodního dne Romů (8.4.) včetně mezinárodní konference. 

Oda na kames / To nechceš

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_044/0002152

 

Projekt je zaměřen na posílení boje proti nenávistným projevům a násilí z nenávisti vůči romskému obyvatelstvu, podporu obhajoby a ochrany jejich práv a právem chráněných zájmů. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím pátých klíčových aktivit s působností na území České republiky.

Záměrem pravidelného monitoringu a následné analytické činnosti je přispět k rozšíření znalostní úrovně laické a odborné veřejnosti o problematice nenávistných projevů v kontextu intersekcionální diskriminace romské menšiny obzvláště v online prostředí. Tématické vzdělávání terénních sociálních pracovníků/pracovnic a terénních pracovníků a pracovnic má za cíl zlepšit efektivitu a adresnost poskytovaných sociálních služeb. V zájmu posílení obhajoby práv a potřeb Romů a Romek bude po dobu trvání projektu realizována advokační a intervenční činnost, jakož i poskytování bezplatné právní pomoci a poradenství této cílové skupině obyvatelstva. Za účelem zvýšení povědomí romského obyvatelstva v boji proti nenávistným projevům zejména v online prostoru je naplánována také osvětová a informační kampaň. Implementace projektu Oda na kames je nastavena od 1.10.2023 do 30.9. 2025 a projekt je financován Evropskou unií.
Tisková zpráva ke stažení


 Jsme součástí těchto platforem a koalic:

Platforma pro kreativní vzdělávání uMĚNÍM: https://umenim.cz/

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji https://www.platforma-plzen.cz/

Výbor pro práva LGBTI+ lidí https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/vybor-pro-sexualni-mensiny-24225/

 

Děkujeme donorům

   

 
 


 

Kontaktujte nás

Dokumenty ke stažení

Kontaktujte nás