Pár slov o ARA ART

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

Základní informace

ARA ART, z.s. bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení, od roku 2014 je zapsaným spolkem.
Stanovy a další dokumenty včetně výročních zpráv a finančních závěrek najdete na webu justice.cz
 
Ředitel spolku: David Tišer
Statutární orgán (Výbor): Michael Žolták, Pavlína Matiová, Veronika Šafránková
Sídlo spolku: Na Václavce 1136/8, 150 00, Praha 5
Datová schránka: jgpny9t

Aktuální projekty

Artivismus - šance pro lepší soužití
1.5.2021 - 30.4.2023
Financováno z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 
Hlavním účelem projektu je  zpřístupnit současné romské umění prostřednictvím multižánrových akcí, divadelních představení, workshopů a dalších veřejných akcí, a to jak samotné romské komunitě, tak široké neromské společnosti.


Leadership Academy ARA ART, Together we are stronger
1.6.2021 - 31.5.2023
Financováno nadací Bader Philantrophies
Projekt podporuje zástupce menších či nových romských neziskových organizací v oblasti osobního i profesionálního růstu. Formou dalšího vzdělávání, inspirace, sdílení zkušeností, mentoringu a rozvoje kapacit navíc podporuje i růst a rozvoj celých těchto organizací nebo start-upů.


Porticus
1.7.2022 - 30.6.2023
Hlavním cílem projektu je čelit vícenásobné diskriminaci v komunitě LGBT plus mezi romskou menšinou a sestavit metodiky na toto téma, které budou sloužit institucím. Pět zástupců komunity bude proškoleno v této problematice, kterou budou předávat vybraným institucím po celé ČR. 

 Jsme součástí těchto platforem a koalic:

Platforma pro kreativní vzdělávání uMĚNÍM: https://umenim.cz/

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji https://www.platforma-plzen.cz/

Výbor pro sexuální menšiny České republiky https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/vybor-pro-sexualni-mensiny-24225/

 

Děkujeme donorům

Bader Philantropies
Magistrát HMP
Ministerstvo kultury ČR
Open Society Foundations

 
   
 

Kontaktujte nás

Dokumenty ke stažení

Kontaktujte nás