Pár slov o ARA ART

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

Základní informace

ARA ART, z.s. bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení, od roku 2014 je zapsaným spolkem.
Stanovy a další dokumenty včetně výročních zpráv a finančních závěrek najdete na webu justice.cz
 
Ředitel spolku: David Tišer
Statutární orgán (Výbor): Michael Žolták, Pavlína Matiová, Veronika Šafránková
Sídlo spolku: Na Václavce 1136/8, 150 00, Praha 5
Datová schránka: jgpny9t

Aktuální projekty

Artivismus - šance pro lepší soužití
1.5.2021 - 30.4.2023
Financováno z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 
Hlavním účelem projektu je  zpřístupnit současné romské umění prostřednictvím multižánrových akcí, divadelních představení, workshopů a dalších veřejných akcí, a to jak samotné romské komunitě, tak široké neromské společnosti.


Roma LGBT+ goes visible in Europe
1.10.2020 - 31.3.2022
Financováno z  programu "Evropské unie pro práva, rovnost a občanství (REC 2014 -2020)
Spolufinancováno: Heinrich Böll Stiftung, Dreilinden, Ponticus, Velvyslanectví USA,  Norské fondy 2014 – 2021, Program Lidská práva
Projekt reaguje na kritickou situaci romské LGBTI menšiny, která je jako objekt různých forem znevýhodnění a vícenásobné diskriminace vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. V rámci projektu vzniká rozsáhlá mezinárodní studie, věnujeme se advokacii a pořádání odborných kulatých stolů i velkým vzdělávacím akcím pro širokou veřejnost. Sbíráme a rozšiřujeme příběhy dobré praxe jednotlivců i organizací.


Leadership Academy ARA ART, Together we are stronger
1.6.2021 - 31.5.2023
Financováno nadací Bader Philantrophies
Projekt podporuje zástupce menších či nových romských neziskových organizací v oblasti osobního i profesionálního růstu. Formou dalšího vzdělávání, inspirace, sdílení zkušeností, mentoringu a rozvoje kapacit navíc podporuje i růst a rozvoj celých těchto organizací nebo start-upů.


Academy of Artivism
1.4.2020 - 31.3.2022
Financování Open Society Foundation
Hlavní vizí tohoto projektu je podporovat vůdčí schopnosti smíšené skupiny mladých lidí v oblasti aktivistického umění. Hlavním účelem tohoto programu je propojit různé druhy sociálních a profesních skupin a navázat silnou spolupráci v rámci občanské společnosti v naší zemi. 

Děkujeme donorům

Bader Philantropies
Magistrát HMP
Ministerstvo kultury ČR
Open Society Foundations

Kontaktujte nás

Dokumenty ke stažení

Kontaktujte nás