Ukázky dobré praxe

Pojďme se poučit a navzájem se inspirovat tím, co funguje.

Příklady

Zveřejnění “příběhů LGBT+ lidí romského původu” je součástí mezinárodního projektu “Zviditelnění romské LGBTQ – podpůrné aktivity pro romskou LGBTQ menšinu”.
 
Projekt vznikl ve spolupráci s následujícími partnery:
 
                                                             

Chcete