Interaktivní mapa


O Romech LGBT+:

Jsme jediná nezisková organizace v Evropě, která se věnuje romským příslušníkům LGBT+ menšiny a problematice jejich vícenásobné diskriminace. Nejen, že majoritní společnost často diskriminuje příslušníky této menšiny pro jejich etnický původ nebo sexuální orientaci, ale diskriminuje je i romská společnost, protože romská společnost je většinou velmi tradičně orientovaná a LGBT+ identitu obvykle vnímá jako něco nepřijatelného. Celá romská komunita nebo rodina může zajít tak daleko, že exkomunikuje LGBT+ osobu, která někdy skončí sama a bez domova, bez rodiny a přátel.

Co děláme:

Reagujeme na kritickou situaci romské LGBT+ menšiny, která je jako objekt různých forem znevýhodnění a vícenásobné diskriminace vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. Periferní postavení této komunity prohlubuje jejich zranitelnost a posiluje riziko nenávistných projevů, stigmatizace, homofobie a celkové společenské neakceptace.

Zatajování odlišné sexuální orientace a pohlavní identity je jedinou záchranou před sociální izolací nebo exkomunikací. Proto je třeba zvýšit úsilí v odstraňování překážek, které jsou veřejně známé a posílit intervenci v oblasti obhajoby a uplatňování jejich práv na národní a evropské úrovni.


Ara Art vytvořila interaktivní mapu, kde můžete hledat pomoc. Můžete kliknout na mapu nebo vyhledat konkrétní organizaci a získáte kontakty, které jsou nejblíže vaší oblasti. Všechny organizace v Evropě pracují s LGBT+ lidmi romského původu. - https://www.araart.cz/cs/roma-lgbt

Pokud jste nezisková organizace (NGO) v Evropě pracující s LGBT+ lidmi romského původu a nejste na mapě nebo znáte nějakou nevládní organizaci, prosím, kontaktujte nás.
 

Web: https://www.araart.cz
E-mail: info%at%araart.cz
Facebook: https://www.facebook.com/araart.cz
Instagram: https://www.instagram.com/ara_art_cz/?hl=cs