Leadership Akademie


Projekt podporuje zástupce menších romských neziskových organizací na úrovni jejich osobního a profesního rozvoje. Skrze vzdělávání, inspiraci, sdílení zkušeností, mentoring přispívá k dalšímu rozvoji a posilování kapacit i na úrovni rozvoje organizace nebo začínající iniciativy. Projekt podporuje zejména menší či začínající iniciativy, které realizují nebo chtějí realizovat občansky aktivní Romové z různých koutů České republiky.