Romská LGBT+ menšina a její status ve vybraných státech EU (CZ, SK a HU)

 
V současné době je k dispozici stále velmi omezené množství informací o situaci LGBT+  Romek a Romů, a to nejen v oblasti mnohočetné, intersekcionální diskriminace.
 
V praktické rovině tento nedostatek informací znamená, že politici, zákonodárci, úřady státní správy i poskytovatelé služeb včetně neziskových organizací si nejsou vědomi specifické situace LGBT+  Romů a Romek v neromských LGBT+   společenstvích či neromských komunitách, ani jejich potřeb či systémovým znevýhodněním, kterým čelí zejména v souvislosti s diskriminací na průsečíku protiromského rasismu, sexismu, homofobie a transfobie.
 
Cílem analytické zprávy je poskytnout ucelený přehled o situaci LGBT+ Romů a Romek v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, včetně politik a opatření k jejich podpoře, analyzovat ji s ohledem na mnohočetnou, intersekcionální diskriminaci a jejím dopadem na kvalitu života a celkové zapojení LGBT+    Romů a Romek do společnosti.
 
Výstupy analytické zprávy budou k dispozici na konci srpna 2021 a najdete ji zde ke stažení v elektronické podobě.