Roma LGBT+


Jsme nezisková organizace, která se jako jediná v Evropě věnuje romské LGBT+ menšině a otázce její vícečetné diskriminace. Tato menšina často čelí diskriminaci nejen ze strany většinové společnosti z důvodu etnického původu nebo sexuální orientace, ale také ze strany romské společnosti, která je velmi tradičně orientovaná a vnímá homosexualitu jako něco nepřijatelného. Někdy dochází až k jejich exkomunikaci z rodiny či celé komunity, a tak se ocitnou bez střechy nad hlavou, sami, bez rodiny a přátel.


 

Co děláme?

ROMA LGBT+ GOES VISIBLE IN EUROPE

Reagujeme na kritickou situaci romské LGBTI menšiny, která je jako objekt různých forem znevýhodnění a vícenásobné diskriminace vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. Periferní postavení této komunity prohlubuje jejich zranitelnost a posiluje riziko nenávistných projevů, stigmatizace, homofobie a celkové společenské neakceptace.

Zatajování odlišné sexuální orientace a pohlavní identity je jedinou záchranou před sociální izolací nebo exkomunikací. Proto je třeba zvýšit úsilí v odstraňování překážek, které jsou veřejně známé a posílit intervenci v oblasti obhajoby a uplatňování jejich práv na národní a evropské úrovni.
 
Romská LGBT+ je vystavována vícečetné diskriminaci. 

S podporou Evropské komise usilujeme společně s partnerskými organizacemi, Diverze Youth Network z Maďarska a QUO VADIS ze Slovenska, o systémovou změnu.

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA ROMA LGBT+ GOES VISIBLE IN EUROPE

Klademe si za cíl

Zlepšit informovanost klíčových aktérů o postavení romské LGBT+ menšiny ve vybraných zemích.

Zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o romské LGBT+ menšině.

Posílit evropskou výzvu, aby národní politiky pro integraci Romů reflektovaly potřeby rozmanitého složení skupin, kterou romská populace představuje.

Zvýšit obhajobu v uplatňování intersekcionálního přístupu v boji proti diskriminaci romské LGBT+ menšiny.

Upevnit a rozšířit funkčnost mezinárodní romské LGBT+ platformy

Hledáte pomoc? 

Využijte této interaktivní mapy organizací pracujících s LGBT+ romskou menšinou v Evropě.

Poskytujete také pomoc LGBT+ romské menšině, ale nenašli jste vaši organizaci na interaktivní mapě? Kontaktujte nás. Rádi Vaši organizaci nebo inciativu do této mapy pomoci doplníme.

Partneři projektu

Partnerské organizace:

QUO Vadis
Dyna

Hlavní partner:

EU komise

Partneři:

Chcete pravidelné informace ze světa LGBT+ romské menšiny?
Nechte nám na sebe kontakt.