Roma LGBTQI+ Forum

Stigmatizace mladých žen, osob se zdravotním postižením a Romek/ů, kteřé/í patří do komunity LGBTQ+, je stále silnější, což jim ztěžuje existenci v jedné nebo více menšinových skupinách. Diverse Youth Network uspořádalo Romské LGBTQ+ fórum, které je první svého druhu. Konalo se od 31. května do 2. června 2019 v maďarském Pécsi za účasti 21 mladých romských i neromských aktivistů.

 

Cílem fóra bylo sdílet novinky o pracovním postupu Romského hnutí LGBTQ+, zmapovat zkušenosti účastníků/ic, individuální a organizační iniciativy, osvědčené postupy v oblasti výchovy a prosazování lidských práv a vytvořit společné poslání a vizi. Hlavním výsledkem setkání bylo vytvoření strategie, která nastiňuje pracovní tok skupiny a jeho potenciál na mezinárodní scéně. Mezi plánované aktivity patří akce Pécs Pride 2020, která je plánovaná na květen tohoto roku a integrovaná do stěžejního festivalu (Freedom of My Identity). Fórum bylo pro mnohé první příležitostí svobodně žít a sdílet svou skutečnou identitu v kruhu vrstevníků, kteří se ztotožňují se stejnými problémy. Od zmíněné události tato organizace pokračuje ve své práci a zřizuje pracovní skupinu LGBTQ+ Diverse Youth Network, která se skládá z 13 romských mladých lidí jak z komunity, tak i mimo LGBTQ+ komunitu.

 

O Diverse Youth Network:

 

Diverse Youth Network byla založena v roce 2018 na základě intersekcionality. Studenty Univerzity v Pécsi napadlo vytvořit sdružení, které usiluje o spravedlnost pro všechny sociálně vyloučené skupiny včetně Romek/ů, Židovek/ů, LGBTQ+ komunity a cizinců/ek. Cílem bylo poskytnout talentovaným romským studentkám/ům možnosti mobility prostřednictvím programu Erasmus, aby získali mezinárodní zkušenosti a také posílit postavení romských žen prostřednictvím diskusí u kulatého stolu. Chtěli v romských rodinách zvýšit povědomí o tom, jak je důležité mít se ve škole dobře a odvážit se snít ve velkém. Lidskoprávní přístup začali vykládat prostřednictvím seminářů, konferencí, workshopů a partnerství, které zahrnují současná společenská témata z hlediska lidských práv. S romským vedením bylo důležité dát dohromady různorodou mládež našich společností, která je umlčována nebo je vynechávána z rozhodovacích procesů.

 

Síť Diverse Youth Network je jedinečná, protože má romské vedení a její dopad je realizován v běžné občanské společnosti. V nezávislosti na jakékoliv politické straně nebo dárcovské organizaci spočívá základní princip aktivit v místním aktivismu a posílení postavení mladých lidí, kteří jsou klíčovými činiteli změny. Pracuje na budování demokratické a inkluzivní společnosti mobilizací velkých davů, oslovováním mládeže a dalších. Naším cílem je utvářet veřejné mínění o různých diskriminovaných skupinách trpících sociální nespravedlností. Jsou odvážní a oddaní tématům, o kterých nikdo nemluví.