Archiv mluvené historie Romů a cestovatelů LGBTQ+„Cílem archivu je vyprávět důležitý fascinující a často dojemný příběh, který vypráví členy globální komunity LGBTQ+ Romů a upozornit na cenné role, které tito jednotlivci hrají v bohaté složitosti života v této komunitě. Výsledkem je dynamický zdroj, který nejen dokumentuje a archivuje, ale také oslavuje průřezové dědictví, kulturu a zkušenosti LGBTQ+ Romů po celém světě. Tento aktuální projekt odhaluje často skryté příběhy, které si členové naší komunity nosí s sebou, a zároveň nabízí lepší vhled do širších zkušeností LGBTQ+ Romů.

Tento nový online zdroj je výsledkem výzkumu provedeného RCAC (Romani Cultural & Arts Company) s podporou Evropského romského institutu pro umění a kulturu, který poskytuje pohled na zkušenosti LGBTQ+ jednotlivců z různých mezinárodních romských a kočovných komunit.

Potřeba takového projektu se jasně ukázala na základě doporučení RCAC v jejich zprávě po první mezinárodní konferenci LGBTQ+ Romů ve Spojeném království, kterou RCAC uspořádala na Senedd – National Assembly of Wales dne 4. července 2019, s podporou velšské vlády. Tato událost představovala mezinárodní výběr řečníků včetně aktivistů, akademiků, umělců a ministrů vlád, z nichž každý se zaměřil na současnou a historickou zkušenost LGBTQ+ Romů a budoucí možnosti pro zlepšení rovnosti a příležitostí v našich komunitách.

Konference se konala v kontextu pokračujícího programu společnosti Romani Cultural & Arts Company zaměřeného na zvýšení viditelnosti, příležitostí a rovnosti pro všechny členy komunit Romů ve Walesu i mimo něj. Cílem bylo předvést vznikající mezinárodní hlasy v oblasti povědomí o LGBTQ+ Romech a usnadnit rozvoj dialogu napříč komunitami o způsobech, jakými artikulace a vyjednávání o rozdílech nadále informují životy jednotlivců v dnešních komunitách.

Tato jedinečná iniciativa přináší na světlo důležité zajímavé a často dojemné příběhy vyprávěné členy lokální komunity GRT (Gypsy, Roma & Travellers) LGBTQ+ a zdůrazňuje cenné role, které tito jednotlivci hrají v bohaté složitosti života Romů a cestovatelů. Výsledkem je dynamický online zdroj, který nejen dokumentuje a archivuje, ale také oslavuje průřezové dědictví, kulturu a zkušenosti LGBTQ+ Romů po celém světě.

Tento aktuální projekt dává dlouho opožděný hlas často skrytým romským LGBTQ+ příběhům, které si s sebou členové naší komunity nesou, a zároveň nabízí lepší vhled do širších zkušeností LGBTQ+ Romů, který se v současném období považuje za obzvláště relevantní. 
Rozhovory vedli Christine Virginia Lee a Daniel Baker. Oba dva byli součástí projektu společně s ředitelem organizace Isaacem Blakem. Tato publikace byla zpracována Danielem Bakerem. 
 
 
 
Zde je link na plnou verzi knihy: http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/RCAC-GRT-LBGTQ-BOOK-download-copy-final.pdf

Link na jejich web: https://www.romaniarts.co.uk/