Owning the Game

Intersekcionální sebeprezentace v romských LGBTQ+ komunitách, je výstava fotografií, která spojila romské LGBTQ+ jednotlivce jako komunitu, aby vytvořili něco, co komunitu může lépe reprezentovat.

V tomto projektu můžeme vidět, že lidé jsou už unavení z toho, že jsou ve stínu nebo jsou vnímáni jako „špatní“ lidé. Owning the game - šéfovat hře samo o sobě znamená, že mohu dělat, co chtějí, aniž bych se museli cítit provinile nebo se o sebe bát. Owning the game dává ostatním lidem odvahu vyniknout a být sami sebou. Je to silný projekt se silným poselstvím a pokud máte zájem vidět více z projektu, můžete kliknout zde: https://www.facebook.com/romalgbtq

Je to výstava na téma LGBTQI+ Romů, zaměřující se na vizuální vyprávění, ve kterém jsou postavy krásné, silné a tímto důstojným zobrazením mohou pomoci i romským LGBTQI+ lidem, kteří se tohoto projektu nezúčastnili.

Cílem výstavy bylo, aby členové romské komunity o sobě vytvořili obsah jak fotografický, tak i videoobsah – spolu s básněmi a jinými spisy, které je budou reprezentovat. Joci říká: „Cítím, že potřebujeme takové vizuální materiály, aby když je mladý Rom, který je součástí LGBTQ+ komunity uvidí v časopise nebo na internetu, pochopí, že v romské komunitě jsou lidé, kteří jdou pozitivním příkladem a může mu to tak pomoct v jeho sebepoznávácí cestě. Je to motivující a posilující projekt.“

Sociální gender, genderová identita a genderové sebevyjádření byli nevyhnutelnými tématy a silně se odrážejí ve vizualitě i textu.

Za projektem stojí Joci Márton, který je aktivní na sociálních sítích, mluví o romské problematice a LGBTQI problémech. Je v tom otevřený a nebojí se říct, co si myslí. Nezáleží mu na tom, zda je to proti pravicovým maďarským politikům, kteří jsou extrémně homofobní a rasističtí, ale také proti jakékoliv fobii, která je spojena s Romy nebo LGBTQI lidmi.

Vizuální reprezentace Romů je podle Jociho poměrně problematická: „Když nereprezentujeme sami sebe, není na nás, abychom rozhodovali o tom, jak nás lidé zobrazují. Když píšou o Romech, většinou používají fotky, kde například vidíte Roma stojícího před rozpadajícím se domem nebo obzvlášť špinavým plynovým sporákem. Vždy existuje pozadí, které výrazně ovládá celý příběh.“ Proto bylo cílem projektu prolomit „tradici“ lamentace a viktimizace a místo toho ukázat hrdé, silné a pozitivní lidi tak, jak jsme Romy a LGBTQ lidi dosud neviděli.