Pořad QUEER: ŘEKNU.TO

Pořad Queer je minisérie dokumentů, na kterém se Česká televize podílí už od roku 2007. Pořad je primárně zaměřen na mapování a diskusi o queer kultuře. Queer kulturou chápejme svět především sexuálních menšin, svět alternativ ke stereotypnímu, tradičnímu pojetí vztahů mezi lidmi. Nemusí jít přitom pouze o gaye a lesby, ale nejrůznější další minoritní identity, o jejichž existenci má naše středoevropská společnost zatím spíše mlhavé a stále značně zkreslené představy.
Česká televize si jako další téma do své minisérie pořadu Queer vybrala online poradnu ŘEKNU.TO 

O poradně ŘEKNU.TO:

Ara Art reaguje na kritickou situaci romské LGBTQ+ menšiny, která je jako objekt různých forem znevýhodnění a vícenásobné diskriminace vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. Periferní postavení této komunity prohlubuje jejich zranitelnost a posiluje riziko nenávistných projevů, stigmatizace, queerfobie a celkové společenské neakceptace.

 

Proto se Ara Art rozhodla založit online poradnu. Cílem projektu ŘEKNU.TO je prolomit tabu a pracovat na posilování sebevědomí lidí, kterých se to týká.

Zatajování odlišné sexuální orientace a pohlavní identity je jedinou záchranou před sociální izolací nebo exkomunikací. Proto je třeba zvýšit úsilí v odstraňování překážek, které jsou veřejně známé a

posílit intervenci v oblasti obhajoby a uplatňování jejich práv na národní a evropské úrovni. Jedná se o online poradnu, kam se mohou obrátit LGBTQ+ Romové/ky ohledně pomoci nebo dotazů. Poradna je určena i pro rodiče, kteří neví jak naložit s informací, že je jejich dítě gay nebo lesba.

“V romské tradiční společnosti je sexualita a s ní související témata, tedy i odlišná sexuální orientace, velkým tabu. LGBTQ+ osoby jsou tedy vystavovány ve své komunitě velkým tlakům a často z ní mohou být i vyloučeni. Romští gayové, romské lesby a další queer osoby jsou tak vystavováni hned trojí diskriminaci: společnost je vylučuje za a) na základě jejich etnického původu, za b) kvůli sexuální orientaci a za c) jsou díky své queer identitě vylučování i ze své vlastní komunity a stávají se tak vlastně menšinou v menšině. Tato mnohovrstvá diskriminace je velmi stresující a vede k mnoha nešťastným životním příběhům. Proto jsme se rozhodli prolomit toto tabu a pracovat na posilování sebevědomí romských queer osob.”

 

Na miniséri pořadu Queer se podílelo mnoho režiséru a jeden z nich byl i David Tišer z organizace Ara Art. “Jsem rád, že u nás takový pořad existuje. Jeho formát dokáže oslovit, informovat a rozšiřovat naše obzory. My se věnujeme tématu Roma LGBTQ+ už několik let a jsme rádi, že se v pořadu objevuje také téma Romů/ek.”

 
Foto z galerie ČT 2: Řeknu.to