Ame Panzh

 
 
 
Jsme Ame Panzh („Naše pětka“), pět romských mladých lidí ve věku kolem třiceti let, kteří se v přátelském rozhovoru rozhodli vytvořit samostatný online prostor, ve kterém mohou mluvit, protože stále více cítí, že hodnoty, které zastupují, nedostávají pozornost v maďarských médiích a v intelektuálních rozhovorech. To jsme my. Během roku 2020 jsme zapojili několik našich přátel/ítelkyň, aby si vytvořili názory na společensky důležitá témata týkající se menšin.

Naším cílem je vytvořit si názor na společností rezonující témata, která byla dosud zamlčovaná či neadekvátně tématizována. Může jít o salonní rasismus „pokrokové“ elity, ale i o vzdělanostní segregaci nebo plytké zastoupení romské kultury v naší společnosti. Rádi bychom také posílili solidaritu s ostatními menšinami a utlačovanými skupinami, zdůraznili nové aspekty a dívali se na různé mezinárodní aktivistické tendence.

V našich online rozhovorech každé dva až tři týdny reagujeme na aktuální veřejné dění, nebo prostě témata, o kterých se mělo veřejně mluvit už delší dobu.

Jsme různorodí, z různých prostředí a s odlišnými profesními zkušenostmi. S využitím této rozmanitosti nyní nehovoříme jménem svých profesí nebo pracovišť, ale jménem nás samotných. Považujeme za důležité, aby se tohoto diskurzu zúčastnili i naši romští přátelé/ítelkyně, proto v souvislosti s našimi tématy pravidelně zveme ty, kteří/é se chtějí stejným způsobem zapojit do nového druhu diskurzu s ohledem na zájmy jiné menšiny a vyloučené skupiny.
 

Principy Ame Panzh:

Jsme radikální:

Chceme přinést nové, někdy až šokující, ale zároveň upřímné názory na dominantní struktury moci ve sféře státu, občanské společnosti a aktivismu.

 

Jsme mezinárodní:

Žijeme v několika zemích, pracovali jsme na mnoha místech, takže se díváme i na globální souvislosti.

 

Jsme queer:

Jsme proti homofobii a transfobii, rasismu, sexismu, diskriminaci zdravotně znevýhodněných a třídní diskriminaci ve všech jejích formách.

 

Jsme odolní:

Součástí našeho aktivismu je rozvíjet pozitivní sebereprezentaci a skupinovou identitu a překonávat rasistické, sexistické, anti-LGBTQ+ a další stereotypy, které jsou nám vnucovány.

 

Jsme kolektiv:

Zaměřujeme se na hledání konsensu a společné rozhodování bez hierarchií, přičemž máme na paměti, že každý by měl mít pozitivní zkušenost ze spolupráce.

 

Jsme otevření:

Vítáme konstruktivní kritické připomínky kompatibilní s našimi zásadami a jsme připraveni navázat kontakt s formálními i neformálními organizacemi, institucemi a společnostmi, které se mohou ztotožňovat s naší prací. Abychom posílili svůj hlas a ukázali naši rozmanitost, budeme neustále zvát romské mladé lidi, aby se zapojili do skupinové práce. - https://baxtale.tv