Ame Panzh

 
 
 
Jsme Ame Panzh („Naše pětka“), pět romských mladých lidí ve věku kolem třiceti let, kteří se v přátelském rozhovoru rozhodli vytvořit samostatný online prostor, ve kterém mohou mluvit, protože stále více cítíme, že hodnoty, které zastupujeme,  nedostávají pozornost v maďarských médiích a v intelektuálních rozhovorech. Během roku 2020 jsme zapojili několik našich přátel, aby si vytvořili názory na společensky důležitá témata týkající se menšin.

Naším cílem je vytvořit si názor na společensky rozhodující témata, která byla dosud zamlčovaná či neadekvátně tématizována, ať už jde o salonní rasismus „pokrokové“ elity, vzdělanostní segregaci nebo plytké zastoupení romské kultury v naší společnosti. Rádi bychom také posílili solidaritu s ostatními menšinami a utlačovanými skupinami, zdůraznili nové aspekty a dívali se na různé mezinárodní aktivistické tendence.

V našich online rozhovorech každé dva až tři týdny reagujeme na aktuální veřejné dění, nebo prostě témata, o kterých se mělo veřejně mluvit už delší dobu.

Jsme různorodí, z různých prostředí a profesních zkušeností a s využitím této rozmanitosti nyní nehovoříme jménem svých profesí nebo pracovišť, ale jménem nás samotných, nezávisle. Považujeme za důležité, aby se tohoto diskurzu zúčastnili i naši romští přátelé, proto v souvislosti s našimi tématy pravidelně zveme ty, kteří se chtějí stejným způsobem zapojit do nového druhu diskurzu s ohledem na zájmy jiné menšiny a vyloučené skupiny.

Principy Ame Panzh:
Jsme radikální: 
Chceme přinést nové, někdy až šokující, ale zároveň upřímné názory na dominantní struktury moci ve sféře státu, občanské společnosti a aktivismu.

Jsme mezinárodní:
Žijeme v několika zemích, pracovali jsme na mnoha místech, takže se díváme i na globální souvislosti.

Jsme queer: 
Jsme proti homofobii a transfobii, rasismu, sexismu, diskriminaci zdravotně postižených a třídní diskriminaci ve všech jejích formách.

Jsme odolní: 
Součástí našeho aktivismu je rozvíjet pozitivní sebereprezentaci a skupinovou identitu a překonávat rasistické, sexistické, anti-LGBT a další stereotypy, které jsou nám vnucovány.

Jsme kolektiv: 
Zaměřujeme se na hledání konsensu a společné rozhodování bez hierarchií, přičemž máme na paměti, že každý by měl mít pozitivní zkušenost ze spolupráce.

Jsme otevření: 
Vítáme konstruktivní kritické připomínky kompatibilní s našimi zásadami a jsme připraveni navázat kontakt s formálními i neformálními organizacemi, institucemi a společnostmi, které se mohou ztotožňovat s naší prací. Abychom posílili svůj hlas a ukázali naši rozmanitost, budeme neustále zvát romské mladé lidi, aby se zapojili do skupinové práce. - https://baxtale.tv