Balkan LGBTQ

Balkan LGBTQI pomáhá, podporuje a hájí zájmy LGBTQI osob z balkánských zemí. Úkolem organizace je bojovat proti jakékoliv formě diskriminace.

Balkánská LGBTQ nevládní organizace je součástí Rainbow House v Bruselu. Duhový dům - už podle názvu poznáte, co je jejich cílem. Orientují se na LGBTQI osoby, jsou otevření každému bez jakéhokoli posuzování a dělají workshopy, pořádají večírky, pomáhají lidem v nouzi a vzdělávají další lidi.

I když by si někteří lidé mohli myslet, že je to jen pro lidi z Balkánu, jde pouze o zakladatele nevládní organizace. Nediskriminují a jsou otevření všem.

Jak to začalo?

Bisar Alekov a jeho romští gayové byli v romském klubu vždy vítáni, ale pak se museli všichni skrývat, protože byli gayové. Jednu sobotu se rozhodli navštívit gay klub. U dveří nám byl zamítnut vstup a bylo nám řečeno, že jde o „soukromou party“.
Na internetu nic takového nebylo. Jasně věděli, že jsou diskriminováni.

Bisar si stěžoval orgánu pro rovné zacházení v Bruselu po testu o týden později: zopakovali své pokusy o vstup a znovu jim nebyl povolen. Po zásahu orgánu Equality Bodies požádal manažer klubu Bisara o prominutí.

Potřebovali bezpečný prostor. Spolu s několika přáteli založili nevládní organizaci (NGO), která poskytuje podporu queer lidem, kteří se do Bruselu přestěhují z balkánských zemí. 

Jednou z jejich slavných aktivit je jejich hudební bitva známější jako „Balkan Party“. Cílem je prolomit bariéry, kterým často čelí členové LGBTQI, a hranice mezi různými balkánskými komunitami. Dodržují zásadu, že každý může trávit čas s ostatními bez ohledu na to, odkud pochází.

O RainbowHouse v Bruselu: 

Rainbow House je útočiště, kde mohou LGBTQI lidé a jejich přátelé získat informace, užít si srdečného přivítání nebo se jednoduše setkávat. Organizace, ať už LGBTQI nebo ne, se sdružují v RainbowHouse a organizují četné společensko-kulturní aktivity. Rainbowhouse je také bar, který je otevřený pro každého. Zároveň slouží i jako zdroj informací a přijímací centrum, které v případě potřeby může komukoliv pomoci najít cestu k právní, sociální, psychologické nebo lékařské pomoci.

Od svého vzniku v roce 2001 se bruselská LGBTQI síť nepřestává rozšiřovat. RainbowHouse zastřešuje více než padesát členských sdružení, včetně kulturních sdružení, feministických skupin, sportovních klubů, sdružení pro celoživotní vzdělávání a pro mladé lidi, seniory a další.

RainbowHouse Brussels se nachází v samém srdci druhého nejkosmopolitnějšího města na světě. V tomto neuvěřitelně bohatém a rozmanitém prostředí má tato organizace privilegium rozvíjet a sloužit komunitě. Síť asociací zjevně odráží obraz tohoto města jako pluralitního, interkulturního a pestrého jako barvy duhy! RainbowHouse je v první řadě domovem jedné velké rodiny, jejímž cílem je vybudovat společnost bez stereotypů a diskriminace a zároveň podporovat soužití v míru a respektu. „Solidarita, začlenění a rovnost jsou hodnoty, které pěstujeme v našem RainbowHouse.”
 

https://www.facebook.com/Balkanlgbtqia