MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ

V současnosti v Evropě žije cca 12 milionů Romů. Ač se jedná o největší národnostní menšinu, čelí největší ekonomické, edukační a kulturní exkluzi. Právě prostřednictvím kulturních aktivit je možné přiblížit Romy majoritní společnosti a přispět k jejich kvalitní koexistenci.

 

Přestože v roce 2016 uplyne již 45 let od vyhlášení Mezinárodního dne Romů, v tuto chvíli neexistují v ČR jednotné oslavy Mezinárodního dne Romů v důstojné podobě v jaké je můžeme vidět v jiných evropských zemích. Formální oslavy s dostatečnou publicitou, které jsou založené na prezentaci romské kultury, jsou přitom důležitou součástí posilováni národní identity, v jejich rámci lze představit širokému spektru publika pozitivní vzory a v neposlední řadě mají takové akce i potřebný edukativní charakter. Proto se domníváme, že je potřeba založit tradici - tedy spojenými silami všech větších kulturně-společenských romských a proromských organizací uspořádat kulturní událost, na niž bude možné dál navazovat a která bude výchozím bodem pro skutečně velké oslavy této důležité příležitosti v následujících letech. Dlouhodobě oslavy MDR otevírají možnost prezentace romské kultury na nejvyšší úrovni a seznamování se s romskou historií a tradicemi. To určitě představuje možnost lepšího porozumění s majoritní společností.

 

Tradice MDR sahá k roku 1971, kdy byla založena Mezinárodní romská unie (International Romani Union), jejíž delegáti ustavili podobu romské vlajky a znění mezinárodní romské hymny. Významným rozhodnutím kongresu bylo také uznání slova Rom za preferované označení příslušníků romského etnika. Den, kdy se toto významné setkání konalo, tedy 8. duben, byl také vyhlášen Mezinárodním dnem Romů (MDR).

 

V ČR se MDR slaví od roku 2000. Oslavy probíhají v rámci menších akcí pořádaných jednotlivými sdruženími či promotéry, na MDR současně upozorňují někteří aktivisté, ale jednotné oslavy oficiálního charakteru dosud neexistují.

A TO JSME SE ROZHODLI ZMĚNIT!

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Copyright ©2017, AraArt, z.s.