ARA ART vítá přijetí doporučení Rady Evropské Unie

ARA ART vítá přijetí doporučení Rady Evropské Unie

ARA ART vítá přijetí doporučení Rady Evropské Unie o rovnosti, začlenění a účasti Romů v členských státech EU a oceňuje fakt, že doporučení specificky zmiňuje LGBTIQ Romy.

Rada EU, která jedná o legislativních aktech a přijímá zásadní rozhodnutí týkající se EU, jej schválila dne 12. března 2021 na návrh Evropské komise (EK). Návrh je součástí desetiletého akčního plánu a strategického rámce, který EK vyhlásila v říjnu 2020.

Doporučení Rady EU historicky poprvé zmiňuje LGBTIQ Romy, a to nejen v souvislosti s rozmanitostí romských komunit, ale i s ohledem na důležitost potřeby řešit a potírat strukturální a vícenásobnou diskriminaci, které LGBTIQ Romové a Romky čelí. Tento závazek je součástí doporučení a jeho horizontálních cílů, týkajících se rovnosti, začlenění a účasti.

V době, kdy dochází k nebezpečnému posilování pravicových sil v EU a oslabování lidskoprávních standardů, vnímá ARA ART doporučení Rady EU jako významný signál vládám všech členských států EU, že je nutné věnovat náležitou pozornost i tak společensky marginalizovaným a perzekuovaným skupinám, jako jsou LGBTIQ Romové a Romky.

ARA ART a Evropská platforma LGBTIQ Romů, Sintů a Travellerů považují za nevyhnutelné, aby se stali rovnocennými partnery i pro EU instituce. Nabízíme naši expertizu při tvorbě konkrétních postupů na úrovni strategických dokumentů, akčních plánů či výzkumných studií zejména proto, že podmínky a potřeby romské LGBTIQ komunity jsou napříč EU velmi různorodé a je potřebné tato specifika zohlednit tak, aby navrhované a přijímané postupy byly co nejefektivnější.