Organizace ARA ART letos slaví 10 let od svého založení.
26. října 2022

Organizace ARA ART letos slaví 10 let od svého založení.

Zabýváme se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí, kterými ukazujeme světu pestrost romské tvorby od divadla, koncertů až po výstavy. 

Usilujeme o to, aby byli Romové a Romky více vidět ve veřejném prostoru jako přirozená součást kulturního bohatství České republiky. 
 
Připomínáme si každoročně významné dny romské historie, jako je Mezinárodní den Romů, Den romského holocaustu nebo den romského jazyka. 
 
Již sedm let vystavujeme vizuální tvorbu romských i neromských umělců na místech, kde je může vidět až tisíce lidí denně.  
 
Jsme stále jediným profesionálním romským divadlem v Čechách. Divadelní autorskou tvorbou přispíváme ke zviditelnění romských herců a k prezentaci aktuálních palčivých témat. Připravili jsme pro vás již 12 divadelních představení, ve kterých nechybí pohádky, divadlo utlačovaných či monodrama. V posledních třech letech spolupracujeme s Divadlem Husa na provázku, společně jsme vytvořili dvě divadelní představení - Gádžové jdou do nebe a Bídníky, kde Romové nehrají Romy, ale charaktery. 
 

Chceme, aby Romové a Romky byli vidět ve veřejném prostoru důstojně a bez stereotypů. 
Proto jste mohli vidět celou řadu videospotů a osvětových kampaní. Vzpomínáte na kampaň Prey for prej? Kampaň oslovila přes milion lidí bez placené reklamy a ukazovala světu, že lži, které se o Romech šíří, nejsou pravda. 
 
 
Speciálním tématem ARA ART je romská LGBT+ menšina a problematika vícečetné diskriminace. Jsme zatím jedinou organizací, která poskytuje přímou podporu této opomíjené skupině lidí, pro kterou provozujeme online poradnu Řeknu.to a vytváříme pro ně bezpečný prostor v rámci setkání a workshopů. 
 
V posledních třech letech pomáháme růst začínajícím menším romským organizacím v rámci Leadership Akademie ARA ART. Předáváme zkušenosti,  poskytujeme vzdělání, mentoring a informace z oblasti fundraisingu. Protože společně toho dokážeme více. 
 
Budeme vděční za finanční dar, kterým podpoříte další rozvoj organizace ARA ART. 
 
Děkujeme, že jste s námi.

Více informací na www.araart.cz