Udělal jsem hroznou věc - tisková zpráva

Udělal jsem hroznou věc - tisková zpráva

„Život je krátký na to, abychom nenáviděli své děti“ je hlavním poselstvím online osvětové kampaně, kterou organizace ARA ART spustila na sociálních sítích..

Smyslem kampaně je poukázat na problematiku vícečetné diskriminace romské LGBT+ menšiny.
 
Tato menšina často čelí diskriminaci nejen ze strany většinové společnosti z důvodu etnického původu nebo sexuální orientace, ale také ze strany romské společnosti, která v případech, kdy je velmi tradičně orientovaná, vnímá homosexualitu jako tabu. Někdy tak dochází až k exkomunikaci LGBT+ Romů a Romek z rodiny či celé komunity, a tak se ocitnou bez střechy nad hlavou, sami, bez rodiny a přátel. ARA ART na stránce www.udelaljsemhroznouvec.cz zobrazuje prostřednictvím krátkého filmu příběh dle skutečné události. Film natočený v romštině cílí právě na romské komunity jako takové, s úmyslem otevřít diskusi a posunout vnímání odlišné sexuální orientace z roviny tabu, do roviny akceptace a plného přijetí svých LGBT+ členů rodiny.
 
„Tématu LGBT+ romské menšiny se věnujeme již od roku 2012. Od té doby jsme ušli velký kus cesty, ovšem osvěty není nikdy dost. Ročně se na naši poradnu s názvem Řeknu.to obrací kolem čtyř stovek LGBT+ Romů a Romek z celé České republiky. Velmi často řešíme témata jako je šikana uvnitř rodiny, strach z coming-outu, sociální kontrola a v neposlední řadě bohužel i vyloučení z rodiny i celé komunity. Například na začátku léta se na naši poradnu obrátil jeden mladý student, kterého rodina vyhodila na ulici s igelitkou poté, co vyšlo najevo, že je gay. Některé tradiční romské hodnoty jsou v pořádku, ale některé je potřeba změnit, a to v případě LGBT+ Romů zcela zásadně. Odlišná orientace by neměla být spouštěčem negativních reakcí rodiny. I proto nabízíme konzultace rodičům, kteří si nevědí rady s coming-outem svých dětí“, říká David Tišer, ředitel organizace ARA ART.
Osvětová online kampaň je realizována v rámci širšího a komplexního projektu s názvem „Make Roma LGBT+ more visible“, který byl podpořen z programu Evropské unie pro práva, rovnost a občanství a probíhá ve spolupráci s partnerskými organizacemi Diverze Youth Network z Maďarska a QUO VADIS ze Slovenska. Projekt reaguje na kritickou situaci romské LGBT+ menšiny, která je, jako objekt různých forem znevýhodnění a vícečetné diskriminace, vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. Periferní postavení této komunity prohlubuje její zranitelnost a posiluje riziko nenávistných projevů, stigmatizace, homofobie a celkové společenské neakceptace. Zatajování odlišné sexuální orientace a pohlavní identity je jedinou záchranou před sociální izolací nebo exkomunikací. Proto je třeba zvýšit úsilí v odstraňování překážek, které jsou veřejně známé a posílit intervenci v oblasti obhajoby a uplatňování jejich práv na národní a evropské úrovni.
 
„Chceme prohloubit multisektorovou spolupráci, vytvořit sítě mezi romskými nevládními organizacemi, akademickou obcí, vzdělávacími institucemi a státním aparátem tak, abychom společně nalezli nová systémová řešení, která přispějí k řešení vícečetné diskriminace nejen v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, ale v celém evropském regionu. V Evropě žije 1,5 milionů LGBT+ Romů a Romek, pro které neexistuje cílená odborná pomoc. Věříme, že se tímto projektem dostaneme k bodu, ve kterém se stakeholdeři a instituce shodnou na tom, že vícečetná diskriminace je problém společného evropského zájmu a je potřeba ho řešit systémově“, dodává David Tišer.