LGBTQ+ ROMA IN EUROPE: Cesty ke zviditelnění

Mezinárodní konference se uskutečnila ve dnech 24.-25. února v Praze. Dvoudenního programu rozděleného do 6 tematických panelů se zúčastnilo 20 mluvčích z 10 různých zemí.Výstupy z konference pro vás připravujeme do ucelené publikace.
 
Panely konference
 
Panel 1: Romská LGBTQ+ menšina a její postavení ve vybraných zemích EU (CZ, HU, SK)
V tomto panelu se diskutovalo o zjištěních výzkumu ve třech zemích, který zjistil, že v těchto zemích
existuje koncepční i právní vakuum, pokud jde o vícenásobnou/intersekcionální diskriminaci:
vakuum, které existuje na pozadí ochrany lidských práv v oblasti etnických/rasových rozdílů 
a sexuálních/genderových menšin. Jak zaplnit vakuum, které existuje v souvislosti s podporou lidských práv této
přehlížené komunity?
 
Panel 2: Umění, média, sexualita a gender
Tento panel se zabýval tím, jak se prolínají etnicita, sexualita, gender a zkušenosti LGBTQ+ Romů/ek v médiích odrážejí ve výtvarném umění, včetně sociálně angažovaného a aktivistického umění (artivismus).
 
Panel 3: Politiky ve vztahu k romské LGBTQ+ menšině
Současná úroveň znalostí s ohledem na průsečíkové problémy, kterým čelí LGBTQ+ Romové/ky 
není dostatečně vysoká, aplikovaná a vlastně ani reflektovaná ve vnitrostátní politice nebo politice EU
při tvorbě politik. Panel se zaměřil na tyto a s tím související otázky.
 
Panel 4: Propojení akademické sféry, aktivismu a politiky 
Tento panel se zabýval způsoby, jakými akademičky/ci, aktivistky/é a tvůrkyně/ci politik spolupracují
anebo mohou spolupracovat při získávání znalostí a dosahování sociálních změn pro LGBTQ+ Romky/y.
 
Panel 5: Křižovatky identity: Romští trans lidé a zdraví
Na tomto panelu se sešli trans Romky/ové, které/ří diskutovali o konkrétních problémech týkajících se
poskytování zdravotní péče trans Romkám/ům, a to i v době probíhající pandemie COVID 19.
 
Panel 6: Můj příběh: LGBTQ+ Romové/ky na Balkáně
Na panelu se sešli LGBTQ+ Romové/ky z Balkánu, kteří hovořili o svých specifických 
zkušenostech v zemích EU i mimo ni.
   
Konference a publikace jsou součástí projektů: (A) Zvyšování viditelnosti LGBTQ+
Romek/mů: podpůrné aktivity pro romskou LGBTQ+ menšinu (financováno z programu
Evropské unie Práva, rovnost a občanství, 2014–2020) a (B) Zviditelněme Romskou
LGBTQ+ menšinu (financováno z bilaterální iniciativy, Norské fondy 2014-2021).
Projekty realizovalo a koordinovalo ARA ART, z.s. ve spolupráci s Quo Vadis (Slovensko),
Diverse Youth Network (Maďarsko) a FRI – foreningen for kjnns- og seksualitetsmangfold
(Norsko).