Boglárka Fedorkó

Boglárka Fedorkó nejprve vystudovala archeologii a ekonomii a poté se stala aktivistkou a členkou programu Romaversitas, který organizuje výměny mládeže a rozhovory. Po promoci začala pracovat pro organizaci advokátů zastupujících sexuální pracovnice. V současné době je zaneprázdněna projektem o obchodování s lidmi a vykořisťování a intenzivně spolupracuje s transgender ženami z různých menšin, které se živí prodejem sexu. „Pracujeme s dvanácti partnerskými organizacemi vedenými sexuálními pracovnicemi na studii, která poskytuje mnohem podrobnější obraz o vykořisťování a obchodování s lidmi. V mainstreamových médiích jsou prezentovány jako ‚ubohé hnědé ženy vykořisťované pasáky‘. Existují však větší nuance, které nejsou řešeny na úrovni výzkumu, veřejné politiky nebo dokonce aktivismu.“

Letos navíc odstartovala podcast s Mártonem Jocim s názvem Ame Panzh, ve kterém romští intelektuálové včetně LGBTQ lidí reagují na různá veřejná témata a snaží se aktivismus obohatit o antirasistický, queer a feministický směr. Již deset let pracuje také pro maďarskou romskou módní značku Romani Design: „I zde realizujeme spoustu vypravěčských projektů, ve kterých se snažíme změnit stereotypní obraz Romů, zejména Romek, prostřednictvím vizuálních obrazů a módy.“

Pokud se někdo živí sexem, už to podle Bogi odráží, že ten člověk má velmi omezené možnosti přežití a jeho možnosti jsou ještě omezenější, pokud je tento člověk Rom. Romská komunita odsuzuje sexuální pracovnice stejně jako majoritní společnost – její dynamika dominuje i u Romů nebo LGBTQ komunity. Možná ještě závažnějším problémem je, že problematikou sexuálních pracovnic se ve skutečnosti nezabývají ani nevládní organizace, ani sociální hnutí či jiné menšiny: „Ani v LGBTQ společnosti ani ve feministických kruzích nedošlo k žádnému zlepšení ve vnímání sexuálních pracovnic, ani ve zvažování jejich iniciativy. Tato hnutí, aby měla širší základnu, si často vybírají populárnější témata, ať už je to rovnost manželství v hnutí LGBTQ nebo skleněný strop v hnutích za práva žen. Roste ideologická debata o morálce sexuálních pracovnic – podle některých feministek vrhají špatné světlo na ženy a LGBTQ komunita říká, že nejsou dostatečně mainstreamové. Chybí tu solidarita." Dlouhodobě by bylo cílem dekriminalizovat činnost sexuálních pracovnic, ale také by hodně pomohlo, kdyby je přestala obtěžovat alespoň policie.

A co může dělat jednotlivec? Protože se jedná o systémové problémy jak v občanské sféře, tak na úrovni státu, je pro jednotlivce zjevně obtížné zavést změnu, ať už mluvíme o romských sexuálních pracovnicích nebo o romských LGBTQ lidech – nebo o jakékoliv jiné menšině. I přesto může každý udělat něco pro lepší svět. „Pokud je někdo novinář, může psát články, které důstojně představí tyto komunity, jejich životní podmínky, potřeby a životní příběhy. Možnosti jsou všude. Proto jsme také zahájili naši sérii přednášek: abychom se pokusili dát lidem představu, jak mohou praktikovat aktivní solidaritu, jak nejlépe dovedou. Nestačí lamentovat s přáteli nad problémy, které nás obklopují. Každý musí jednat podle svých schopností.“