Dr. Dezso Mate

 

Dezsovi je třicet sedm let a je součástí LGBTQ+ komunity. Pochází z Maďarska, ale nyní žije v německém Essenu. V současnosti pracuje jako AiE Postdoktorand v Fellowat Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI).

 

Je sociálním výzkumníkem a romským LGBTQ+ aktivistou. Pro své závěrečné doktorandské výzkumné téma si Dezso zvolil: Bytí sociální odolnosti a hodnoty různých romských generací. „Byl jsem zvědavý na rozdílné hodnoty různých generací od 60. let 20. století do současnosti, na emancipační sociální hnutí, která se vyvinula v různých dobách a na formy sociálního aktivismu přítomné v jejich životech. Podle Dezsova výzkumu bylo hnutí první generace romských intelektuálů mezi 60. a 80. léty založeno na kulturní emancipaci. Tehdy bylo cílem, aby společnost uznala, že Romové/ky jsou rovnocennou součástí společnosti a že se komunita zviditelnila prostřednictvím výtvarného umění.

 

Dezso mnoho let tajil svou sexualitu, ale postupně si vybudoval sebevědomí, které mu umožnilo dojít ke coming outu. Coming out měl význam hlavně pro něj samotného. Nestaral se o to, co si myslí společnost kolem něj, chtěl jen žít plnohodnotný život. Dezso je hrdý na to, že je Rom i na to, že je součástí LGBTQ+ komunity.

 

Dezsovi rodiče zemřeli v raném věku, takže s nimi svůj coming out nesdílel, i když jeho matka věděla, že je gay ještě před tím, než zemřela. Pokaždé, když chtěl koupit cokoliv, co je společností standardně vnímáno jako věc určená dívkám, matka mu to vždy koupila bez váhání nebo otázek. Dezso předpokládá, že jeho otec by naopak měl otázek spoustu, ale bohužel neměl šanci to s ním probrat.

 

Dezsova starší sestra věděla, že je gay. Byla nadšená, že se jí svěřil, protože to vnímá jako formu důvěry, která by v rodině měla být. Pokud jste otevření ke členům své rodiny, znamená to také, že jste upřímní k sami sobě. Jeho bratři to přijali, ale s určitou rezervou. Nedělají si z něj legraci, nedělají homofobní vtipy, ale bojí se ho na to zeptat. Není to jejich chyba, protože vyrostli ve společnosti, kde bylo tabu o tomto tématu mluvit.

 

Dezso vysvětluje, že v našem podvědomí se každý, kdo je v menšinových pozicích, chová tak, jak si myslí, že by se měl chovat před většinou. Romové/ky LGBTQ+ se někdy před svou nebo většinovou komunitou chovají tak, jak si myslí, že by se měli chovat. V romských komunitách proto o LGBTQ+ tématu nemluví, jelikož je pro ně normální o nich nemluvit. Mohou tam být i nějaké romské kulturní vzorce, ale samozřejmě je to rodina od rodiny, takže každý příběh je jiný.

 

Dezsovým poselstvím mladší generaci je jít někdy proti proudu, být odvážný a odolný. „Musíte být na sebe hrdí a nesmíte se starat o to, co si myslí společnost, protože máte jen jeden život, jen jednu šanci být hrdí na to, čím jste. Je to obrovský pocit síly a privilegovanosti sebrat kuráž a přihlásit se k LGBTQ+ Romské komunitě, protože jakmile to uděláte, už se vám nebude nic zdát jako nemožné.“