Prizma


Dle nejrůznějších výzkumů a statistik patří Slovensko v rámci Evropské Unie mezi jednu z nejvíce postižených zemí homofobií a rasismem. Z tohoto důvodu jsou nesmírně důležité občanské organizace, které bojují za práva menšin, ať už těch národnostních, nebo sexuálních. Jednou z klíčových nevládních organizací je košická poradna PRIZMA, která se zaměřuje na LGBT komunitu. V ní pracuje mladý transgender Rom Richard Langdon.

Richard patří mezi nejvýraznější osobnosti nejen romské LGBT komunity na Slovensku. Je to tedy aktivista umocněný na druhou – je hrdý jak na svou etnicitu, tak i sexuální orientaci, a za práva obou menšin bojuje i v košické poradně Prizma, která pomáhá LGBT členům, kteří si neví rady, ocitli se v obtížné, zdánlivě neřešitelné situaci nebo jen potřebují informace o svých právech.

„Sám velmi dobře vím, jaké je to být přiřazený k vyděděncům společnosti, například kvůli mojí rodové identitě, ale hlavně kvůli mojí etnicitě. Být teplý, trans, bi anebo jinak jiný, jako lidé v tvém okolí přece neznamená, že jsi zlým člověkem a tvoje romská národnost tě nečiní někým horším. Kdybych se měl vrátit zpět v čase, tak jsem skutečně vůbec neuměl představit, že projdu procesem transície, že si najdu práce, lásku, místo kam patřím, když jsem vždy byl sám, bez jakékoliv podpory. Vím, že cesta k přijetí vlastní jinakosti je náročná, ale dá se zvládnout, vždyť i mně se to podařilo. Dnes mám skutečně všechno, o čem jsem si myslel, že nikdy mít nebudu… Jako si zpívá v naší, tedy romské hymně: Djelem djelem, lungone dromenca, maladinom bachtale Romenca, aven manca savo Roma. Proto na to všechno nemusíte být sami. Mám v sobě naději, že i nám, LGBT komunitě přiznají stejná práva, podmínky a příležitosti na to, abychom mohli žít dobrý a kvalitní život. Vždyť to je základ. Nenávist a ignorace nejsou řešením, “ říká Richard ve videu umístěném na facebookovém profilu bratislavského PRIDE. 
Poradna PRIZMA je svým zaměřením i velikostí na Slovensku zcela unikátní, proto je důležité, že i romští LGBT klienti zde najdou „svého člověka“. To si v každodenní praxi uvědomuje sám Richard: 

"Založení komunity a poradenského centra prizma považuji za významný krok vpřed, díky kterému si LGBT Romové našli také silný a podpůrný bod na cestě životem. Romskou klientelou se samozřejmě zabývá celá naše porada, ale jako transgender Rom vyvolávám mnohem větší pocit důvěry. Ta je mimořádně důležitá, klíčová, při budování vztahu klient/klientka – poradce a pro efektivní pomoc. Pilířem mé práce jsou mé hodnoty, které jsou totožné s hodnotami naší poradny. Prací s LGBT Romkami a Romy se snažím zamezit jejich sociálnímu vyloučení, nebo zmírnit dopady takového vyloučení. Snažím se je zejména posilovat jejich sebevědomí a dávat jim pocit bezpodmínečného přijetí a pochopení. Důležité jsou také slova, kterými umí pojmenovat svou identitu. Právě proto jsem například vytvořil informačně-vzdělávací leták se základní terminologií k LGBT tématům v romském jazyce."

V koronavirovém čase je pro LGBT klienty důležité, že Richard je k dispozici 3x týdně od 15 do 18 hodin online na facebookovém profilu poradny. I to z něj dnes dělá nepostradatelného člena týmu košické PRIZMY. 

CÍLE KOŠICKÉ PORADNY PRIZMA:
- prostřednictvím kontinuálního vzdělávání LGBT + komunity, komunitních aktivit a poradenství vybudovat LGBT + komunitu, která je připravena reagovat na problémy, s nimiž se setkává a aktivně přispívat k řešení společenských problémů

- prostřednictvím poradenství a podpory snižovat negativní dopady šikany, diskriminace a jiných negativních společenských jevů, se kterými se jednotlivci v LGBT + komunitě setkávají

- prostřednictvím vzdělávání veřejnosti přispívat k dodržování lidských práv a naplňování naší vize

- prostřednictvím otevřeného dialogu a spojenými aktivitami s jinými marginalizovanými skupinami a jejich zástupkyněmi a zástupci pomáhat k vytvoření prostor pro vzájemné pochopení a solidaritu