Denisa

Příběh Denisy je příběh o mladé ženě, která se rozhodla nežít svůj život podle představ svých blízkých. Místo toho se rozhodla být šťastná a milovat toho, koho ona sama chce. Denisa se narodila jako jedináček do tradiční romské rodiny v Ústeckém kraji. Vychovala ji pouze její matka. Sama o sobě říká, že vždy byla studijní typ. Nikdy nebyla z těch dětí, které dostávaly poznámky či měly průšvihy a její studium probíhalo standardně.

 

Když Denisa vyrůstala, nejraději se stýkala s kluky. Cítila, že do jejich kolektivu pasuje lépe. Nepozorovala na sobě, že by se jí líbily dívky, jen si myslela, že s nimi nemá nic společného. V době dospívání začala chodit s kluky, ale nebylo to pro ni nic vážného. Vážnější vztah s klukem však přišel, když jí bylo 20 let. Její přítel ji požádal o ruku a ona řekla ano. Přesto, když byli zasnoubení, začaly se v ní objevovat obavy, zda vůbec může milovat, jelikož opravdu hluboké city se u ní k jejímu snoubenci nikdy neobjevily.

 

Jednoho dne zašla na skleničku se svou kamarádkou. Celý večer nakonec skončil tak, že se kamarádka pokusila Denisu políbit. Denisu to vyděsilo a utekla. To byl první moment, kdy Denise došlo, že polibky od jiné holky jsou mnohem příjemnější než od jejího snoubence.


 

Uvědomila si, že ji přitahují ženy a že se nemůže provdat. Byla zdrcená, protože věděla, že celá rodiny její rozhodnutí odsoudí. S podporou její kamarádky našla sílu to říct rodině. Jak předpověděla, její rodina to nesla tak špatně, že s ní příbuzní nechtěli mluvit. Zároveň nepřestali trvat na tom, aby se sňatek mezi Denisou a jejím snoubencem uskutečnil. Nakonec však netrvalo dlouho a rodina se situací smířila a Denisu znovu přijala. Za svůj vztah s mužem byla však vděčná, jelikož si uvědomila, že dokáže milovat.

 

Vedle výše popsaných komplikacích a těžkých životních situací se Denise podařilo také vystudovat magisterské studium a nyní pracuje jako úřednice.
 

Denise's story is the story of a young woman who decided not to live her life according to her family's expectations. Instead, she choosen to be happy and love the one she wants. Denisa was born as an only child into a traditional Roma family in Ústí nad Labem region. She was raised only by her mother. She says she has always been a studious type. She was never one of those children who got complaint or got in trouble and her studies were standard.